ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

КЛУБ "БИТ И ОБИЧАИ" В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - МАЙ, 2012

По своеобразен начин приключиха учебната година и от клуб "Бит и обичаи" в СОУ „Васил Левски“ с ръководител Детелина Станева.
В Актовата зала на училището децата излязоха на сцената и изнесоха програма пред своите съученици от начален етап на образование.

МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ МАЙ 2012 - КЛУБ БИТ И ОБИЧАИ В СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ