ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО
ДЕКЕМВРИ 2012
КОЛЕДЕН БАСКЕТБОЛЕН ТУРНИР - 2 КЛАС

Седмицата преди коледната ваканция се проведе баскетболен турнир между вторите класове в СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ".
Ето отборите и незабравими кадри от тяхното участие.

2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас 2012 Баскетболен турнир 2 клас