ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

 

ОБУЧЕНИЕТО В ПОЛУИНТЕРНАТНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ

Следобедната подготовка започва след часовете на учениците и приключва не по-късно от 18.00 ч.
При обучението в полуинтернатните групи за учениците е предвидено обедно хранене, време за отдих, часове за самоподготовка и такива за занимания по интереси.
За обучението на децата е осигурена ергономична училищна мебел, с постоянно място за всяко дете.
Около 200 деца от училището са обхванати в седем полуинтернатни групи:
1 клас - 2 ПИГ, 2 клас - 2 ПИГ, 3 клас - 1 ПИГ, 4 клас - 1 ПИГ, 6 клас - 1 ПИГ.

ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ САМОПОДГОТОВКА В ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА - ПЪРВИ КЛАС САМОПОДГОТОВКА В ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА - ПЪРВИ КЛАС САМОПОДГОТОВКА В ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА - ПЪРВИ КЛАС САМОПОДГОТОВКА В ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА - ПЪРВИ КЛАС САМОПОДГОТОВКА В ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА - ПЪРВИ КЛАС САМОПОДГОТОВКА В ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА - ПЪРВИ КЛАС ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ