ГАЛЕРИЯ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

23 - 27 АПРИЛ 2012
МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ

От 23 до 27 април в училищната библиотека се проведе Маратон на четенето. Откриването съвпадна с Деня на книгата и авторското право – 23 април. Началото на празника започна с приказката „Най-хубавото“, представена от малките артисти на 1 клас с ръководител г-жа Г. Христова. „Всичко добро на този свят е постигнато с труд и знание!“, така учи мъдрецът своята дъщеря, като я насочва към труда и книгата.
Всеки ден от 24 до 27 април, в голямото междучасие, ученици на различна възраст, любители на книгата, прочетоха кратък текст от любима книга. Най-активни се оказаха учениците от начален етап. Интересно бе за учениците от 5 „а“ клас, с г-жа Й. Митева, които първи се включиха в Маратонът на 23.04 с историческа литература. След това повториха и прочетоха различни приказки с г-жа К. Пандурска. Приказките на Хитър Петър се оказаха доста увлекателни за учениците от 5„г“ клас, умело интерпретирани от техния учител по БЕЛ – г-н Вл. Пандурски. Незабравими останаха часовете, проведени в библиотеката и за най-малките ученици от нашето училище - 1 „а“, 1“в“ и 1“г“ клас. В последните минути, преди края на Маратонът се включи и 3 „б“клас, с кл. ръководител г-жа Д. Станева. В надпреварата за изразително четене „Най-добър четец“ и „Най-добър разказвач“ мериха сили всички ученици от полуинтернатните групи от 1 до 6 клас. Интерес предизвика и „Читалнята на открито“, организирана в началния етап на 26 април, след обяд в заниманията по интереси. Вместо с топките, децата излязоха с книжките. Седнаха на „гъбките“ и зачетоха своите любими книжки. В заключителния етап на Маратона, малките артисти от ПИГ на г-жа Г. Христова изненадаха гостите на библиотеката с драматизация на приказката „Сливи за смет“. Най-отличилите се четци и разказвачи получиха своите грамоти, връчени от пом. директора г-жа Тотева. Скъп гост на празника бе г-жа Ц. Сярова /бивш библиотекар в училище/. Тя приветства всички ученици и апелира за още по-голяма читателска активност. „Най-активните читатели“ през учебната 2011/2012 година в библиотеката, получиха своята грамота лично от г-жа Сярова.
Да се надяваме следващият Маратон за 2013 година да събере още повече читатели, любители на „НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КНИГАТА“

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В УЧИЛИЩЕ, 2012 ГОДИНА